Finantziazioa

Lurgaia Fundazioa irabazi-asmorik gabeko GKE bat da, eta kanpo-finantziazioa behar du natura-ondarea babesteko eta/edo berreskuratzeko proiektuak eta jarduerak gauzatzeko.

Babesleek zuzenean egiten dizkioten ekarpenetatik, bazkideen urteko kuotetatik (bi kasuetan, partikularrak edo enpresak) eta erakunde publiko edo enpresa pribatuekin sinatutako hitzarmenetatik edo haien diru-laguntzetatik lortzen du finantziazioa fundazioak.

Todas las fotografías son propiedad del fotógrafo de la naturaleza y patrono de la fundación Joseba del Villar y de la Fundación Lurgaia, estando prohibida su copia o reproducción